Scanpack med intressanta möten

Äntligen mässa igen! Intressanta möten på Scanpack mässan i Göteborg!
Många utställare fokuserar på miljö och hållbarhet. Spaning om framtidens förpackningar och produktförvaring/transport!