Röda Korset Truly Open

Viktigt, roligt och bra samarbete med Röda Korset. Även i år sponsrar MEM Pro golftävlingen ”Röda Korset Truly Open” den 11 september på Hässelby Golf. En katatrof kan ske var som helst, när som helst. Röda Korset står redo vid kriser – världens främsta katastroforganisation. TACK för era värdefulla insatser!