Röda Korset Truly Open 2022

Röda Korset står redo vid kriser och katastrofer såväl i Sverige som internationellt. Röda Korset är världens främsta katastroforganisationer.
Även i år har Hässelby Golf tillsammans med Röda Korset ordnat golftävling och MEM Pro är stolt sponsor.
Tack för att vi får vara med och bidra på ett litet sätt till ert viktiga arbete!