Produktutveckling med certifikat.

MEM Pro arbetar nu med certifiering av produkter inom hälso- och sjukvården, life science och medicinteknik.

PatientCert är en kvalitetscertifiering som används som intyg för att vårdtjänster och vårdprodukter är utvecklade tillsammans med användarna=patienterna för att skapa maximal patientnytta. Patienthuset är certifieringsorgan för PatientCert.