Nu levererar vi GRÖNT

Så här skriver vår leveranspartner DHL:

Vad är SKICKA GRÖNT?

Skicka grönt är DHL Freight Sveriges gröna tillval som går att kombinera med alla våra inrikes produkter.

Varje gång en kund väljer att Skicka grönt garanterar vi att vi producerar motsvarande transportarbete som kundens sändning genererar fossilfritt med fördyrande klimatsmart teknik någonstans i vårt inrikesnätverk.

Med Skicka grönt bidrar vi tillsammans med våra kunder och transportörer till en klimatsmart omställning av transportbranschen i Sverige.

 

Vill du veta mer? Hör av dig! info@mempro.micit.se