MEM Pro tänker på miljön

Den produktionsanläggning vi använder när vi tillverkar väskinsatser i skum-och cellplast drivs helt av solenergi. Fabriken har installerat 5 000 kvm solpaneler på tak och väggar, det ger 750 000 kWh energi/år. Produktionen är helt självförsörjande med el från solstrålarna!